ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕጋዉነት ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ክህብ ይጽገም ከምዘሎ ካብታ ሃገር ዝወጽኡ ዘለዉ ዜናታት ኣረዲኦም። እቲ ሃገራዊ ቦርድ ፣ ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ተመዝጊብሉ ዘሎ ክዉንነት ንሕግታት ምርጫ እታ ሃገር ዘማልእ ኣይኮነን ክብል እዩ ዝምጉት ዘሎ።

ኣብ ሞንጎ ፈደራል መንግስትን ብህወሓት ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኲናት ድሕሪ ምዉላዑ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ንህወሓት ካብ መሳርዕ ፖለቲካዉያን ሰልፍታት እታ ሃገር ዝሰረጸ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ፣ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ፣ ቊጠባዊ ይዂን ምሕደራዊ ምንቅስቓሳት ኣባላት እቲ ሰልፊ ቀጻሊ ቀይዲን ምክትታልን ኪቃናዕ ንከም ኣኻብር ሕጊን ካልኦት ጸለዉቲ መሓዉራት ፈደራል መንግስቲን ጻዉዒታት ከዛይድ ምጽንሑ ይንገር።

እቲ ሃገራዊ ቦርድ ኣብ ናይ ሎሚ ቅነ መግለጺኡ፣ ብህወሓት ተሰዲዱ ዝቐነየ እቲ ሰልፊ ሕጋዉነቱ ለቢሱ ኣብ ምሳርዕ ፖለቲካዉያን ሰልፍታት ኪምዝገብ ዕድል ኪወሃቦ ዝጠልብ ደብዳቤ ድሕሪ ምግምጋም ፣ ጠለብ ህወሓት ዳግመ ግምት ኪግበረሉ ዝኽእል፣ እቲ ሰልፊ ከም ሓድሽ ኪምዝገብ ቅሩብ ምስ ዝኸዉን፣ ቦድር ድማ ነቲ ሓድሽ ምዝገባ ኪቕበሎ ምስ ዝኽእልን እዩ።

ቤትምኽሪ ወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እዚ ዓመት ፣ ንህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ከውጽኦ ድሕሪ ምስምማዑ ፣ ህወሓት ኪንዮ’ቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝህሉ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ዳግማይ ጽልዋኡ ከመስክር ተስፋ ኣንቢሩ እዩ ጸኒሑ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ እታ ሃገር ንሕጋዉነት ህወሓት ብዝምልከት ኣጽኒዕዎ ዘሎ ትሪ ነቲ ኣብ ሞንጎ እቲ ሰልፊን ፈደራላዊ መንግስቲን ኪዛይድ ዝጸንሐ ናይ ምትእምማን መንፈስ ዝፈታተን ከምዝኸዉን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረድኡ።

ኣብ ምጅማር ኲናት ሕድሕድ ሰሜን ኢትዮጵያ ንህወሓት ኣብ’ቲ መዝገብ ዘስፈረ እቲ ባይቶ ፣ ብ22 መጋቢት ኣብ ዘቃንዖ ኣኼባ እዩ ንህወሓት ካብቲ መዝገብ ሰሪዙ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ 2021 ፣ ንህወሓትን ብሸነ ዝጥቀስ ዕጡቕ ወገን ግንባር ኣርነት ኦሮምን ኣብ መዝገብ ሽበራ ብምስፋር ፣ ን62 ነባራትን ሓደስቲን ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ምስ ሽበራ ብዝተተሓሓዙ ገበናት ክሲ መስሪትሎም ምንባሩ ይዝከር።

ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን፡ ሕጂ ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኪመርሕ ተሓጽዩ ዘሎ ጌታቸዉ ረዳን ካብቶም ተኸሰስቲ ምንባሮም እዉን ኣይርሳዕን።