ብ 6 ነሓሰ ፡ ኤርትራዉያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዳላስ ዕዉት ምትእኽኻብን  ባህላዊ ምሸትን ኣቃኒዖም። እቲ ልዕሉ ቊጽሪ መንእሰያት ዝተራእዮ ኣጋጣሚ ፣ ነቶም “ደንበ ኤርትራዉያን ደለይቲ ፍትሒ ሞይቱ እዩ” ዝብሉ ህግደፍን ሰዓብቱን ተስፋ ዘቚርጽ ምንባሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ኣባላት ኤሪሳት ኣብ ዘመሓላለፉልና ሓበሬታ ኣረዲኦም።

እቲ ኣብ ዳልስ ዝተቓንዐ ኣጋጣሚ ፡ ነቲ ኣብ’ታ ከተማ ብህግደፍ ዝተመደበ ፈስቲቫል ንምብዳህ ዝዓለመ ምንባሩ ዝተፈልጠ ኮይኑ፣ ምትእኽካብ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ብዉዕዉዕ መንፈስ ክዛዘም እንከሎ፣ እቲ ብጉጅለ ህግደፍ ዝተሰርዐ ፈስቲቫል ድማ ኣብ ሞንጎ ኪቋረጽ ተራእዩ ኣሎ።

ንሰለስተ መዓልታት ተመዲቡ ኣብ ሞንጎ ዝተኾልፈ ፈስቲቫል ህግደፍ ዳላስ፡ ንወከልቲን ሰዓብቲን እቲ ጉጅለ ኣዝዩ ዘሰንበደ ምንባሩ እዉን ተረጋጊጹ ኣሎ። ፈስቲቫል ህግደፍ ዳላስ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ፣ ኣመሓዳሪት ናይ’ቲ እቲ ፈስቲቫል ተወዲብሉ ዝነበረ ከባቢ ናብ መድረኽ ብምድያብ እያ ተሳተፍቲ ነናብ ገዝኦም ፋሕ ክብሉ ፣ መካይኖም ብቕልጡፍ ካብ’ቲ ቦታ ተዘይኣልዒሎም ድማ ተጎቲተን ክዉሰዳኦም ምዃነን ብምሕባር ፣ እቲ ቦታ ንፈስቲቫል ህግደፍ ዕጹው ምዃኑ ኣነጺራ።

ብዘረባ እታ ኣመሓዳሪት ዝሰንበዱ ተሳተፍቲ ከእውዩ ከምእተሰምዑ እዉን ነቲ ኣጋጣሚ ብቐጥታ ኣብ ዘመሓላልፋ ዝነበራ ሚድያታት ህግደፍ ተጋሊጹ ኣሎ።

ህግደፍ ነቲ ኣብ ዳላስ ዝመደቦ ፈስቲቫል ፣ ብደለይቲ ፍትሒ ከይብዳህ ፈሪሁ ክሳብ ድሮ ምጅማር እቲ ፈስቲቫል ኣድራሻ ከይሕብር ብምዉሳን፣ ነቲ ፈስቲቫል ዝመረጾ ቦታ ካብ’ታ ከተማ ግልል ዝበለ ብዙሕ ነባሪ ዘይብሉ ኮይኑ፡ ካብ እኹል ኣፍልጦ ሰብ መዚ ኣመሪካ ተሓቢኡ ከቃንዖ መዲቡ ምንባሩ እዩ ዝንገር።

ደለይቲ ፍትሒ ብዘካየድዎ ጻዕሪ፣ እቲ ፈስቲቫል –  ህግደፍ ልዑል መጠን ገንዘብ ንምኽዕባትን ፕሮፖጋንዳኡ ንምንዛሕን ዝሰርዖ ጥራይ ምዃኑ ናብ ዝተፈላለያ ኣካላት መንግስቲ ኣመሪካ ጥርዓናት ከቕርቡ ምጽንሖ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ እቶም ጥርዓናት ኣብ እዝኒ ሰብ መዚ ከተማ ዳልስን ከባቢኣን ስለዝበጽሐ ድማ እንሆ  እቲ ልዑል ምድላዋትን ወጻኢታትን  ዝተገብረሉ ፈስቲቫል ኣብ መንጎ ተቛሪጹ ኣሎ።